Net2 cloud

Met de Net2 cloud module is het mogelijk om vanuit één online omgeving de aanwezigheid, en toegangsautorisaties van eigen, en externe medewerkers te managen voor één, of meerdere locaties op individueel, of projectniveau.

Volledig geïntegreerd met Paxton Net2.

Toegangsbeheer op afstand.

Real-time overzicht van aanwezigen.

Werktijd registratie.

Toegankelijk vanaf ieder device.

Functionaliteiten

Paxton Net2 integratie

Via een koppeling met uw Paxton Net2 omgeving is het mogelijk om uw bezoekers automatisch aan te maken in de Paxton Net2 software.

De bezoekers kunnen automatisch worden voorzien van de juiste toegangsrechten. Voor verschillende soorten bezoekers kunnen verschillende toegangsrechten ingesteld worden.

Meer weergeven...

Azure integratie

Het B4ict toegangsbeheer platform is gekoppeld aan Azure AD. Door deze koppeling kunnen werknemers automatisch geregistreerd worden in het Paxton Net2 systeem.

Indien gewenst kan het toekennen van de toegangsrechten vanuit Azure AD plaatsvinden op basis eigenschappen van de betreffende medewerker, denk hierbij aan locatie, functie, etc. Aanvullende rechten buiten de toegekende basisrechten van Azure AD kunnen separaat in de Easy Access web portal worden toegevoegd.

Vanuit Azure AD worden de toegangsrechten toegekend en worden medewerkers automatisch geblokkeerd bij het uit dienst gaan.

Meer weergeven...

Multi-site management

Meer weergeven...

Calamiteiten overzicht

Meer weergeven...

Overzicht aanwezigen

In het overzicht van aanwezigen zijn alle bezoekers en werknemers zichtbaar die zich op één van uw locaties bevinden.

Wanneer een werknemer of een bezoeker is geregistreerd ontvangt hij een toegangspas waarmee hij zich kan in- en uitbadgen. Op deze wijze is altijd in real time zichtbaar wie zich op uw locatie bevindt.

Meer weergeven...

Rapportages

In de webportal kunt u rapporten genereren waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wie er op een bepaalde datum of in een bepaalde periode uw bedrijf heeft bezocht.

Meer weergeven...

Easy access

In het Easy Access platform worden de databases van alle locaties gekoppeld en kunnen deze vanuit één locatie worden beheerd.

Via de webportal kunnen gebruikers aangemaakt worden, deze zijn vervolgens te koppelen aan profielen met vooraf ingestelde toegangsautorisaties.

In de profielen staan toegangsrechten vastgelegd voor één of meerdere locaties.
bij uitzonderlijke gevallen kunnen toegangsrechten (per gebruiker) op individueel niveau worden toegewezen.

Op de webportal is per locatie, in real time, het aantal aanwezigen zichtbaar.

Via de webportal is het ook mogelijk om overzichten te genereren, hierin kunnen betredingen op bepaalde dagen, of betredingen buiten reguliere bedrijfstijden worden gerapporteerd.

Contractor management

De werkgever meldt zijn werknemer aan via de webportal en vult de vereiste gegevens in.

De aanmelding wordt beoordeeld door de klant.

Bij goedkeuring ontvangt de werkgever een bevestigingsmail en de werknemer ontvangt een link waarmee hij online de geldende safety instructies kan bekijken.

Omdat aan alle formaliteiten op voorhand zijn afgehandeld ontvangt de werknemer bij aankomst op locatie direct zijn toegangsbadge en kan meteen aan het werk.